www.Nyabo.mn

ТАНД ХЭРЭГТЭЙ ХУУЛЬ
1 МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ
2 МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ
3  ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
4 ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ
5  НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
6

АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН   ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

7 ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУУЛЬ
8 ОРЛОГЫГ НЬ ТУХАЙ БҮР ТОДОРХОЙЛОХ БОЛОМЖГҮЙ АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУУЛЬ
9 НӨАТ ХУУЛЬ
10 ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
11 ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТЭМДЭГТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
12 ГААЛИЙН ТАРИФЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
13 АВТОБЕНЗИНИЙН ДИЗЕЛЬ ТҮЛШНИЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ХУУЛЬ
14 МОНГОЛ УЛСЫН АВТО ТЭЭВРИЙН БОЛОН ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ ХЭРЭГСЭЛИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУУЛЬ
15 ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУУЛЬ
16 УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
17 ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУУЛЬ
18 БАЙГАЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСАНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГООС БАЙГАЛЬ ОРЧИНЫГ ХАМГААЛАХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙГ СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛАХ ХӨРӨНГИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
19 АГНУУРИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСАНЫ ТӨЛБӨР АН АМЬТАН АГНАХ БАРИХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ
20 ОЙГООС ХЭРЭГЛЭЭНИЙ МОД АШИГЛАХ ТҮЛЭЭ БЭЛТГЭХ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ
21 УС РАШААН АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ
22 БАЙГАЛЫН УРГАМАЛ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРЫН ТУХАЙ
23 АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
24 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
25 ИРГЭНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
26 ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
27  АУДИТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
28 НӨХӨРЛӨЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
29 ХОРШООНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ
30 АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
31 ЭД ХӨРӨНГӨ ӨМЧЛӨХ ЭРХ ТҮҮНТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЭД ХӨРӨНГИЙН БУСАД ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ
32 ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
33 НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ХУУЛЬ
34 МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
35 БАНКНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ
36 ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
37 ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
38 ЗАРИМ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮНИЙН ӨСӨЛТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
39 МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНД ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ
40 ҮНЭТ ЦААСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ
41 БАНК БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
42 БАРААНЫ ТЭМДЭГ ГАЗАР ЗҮЙН ЗААЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
43 ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАХ ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ
44 ЗАХИРГААНИЙ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ
45 ПАТЕНТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
46 ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ БОЛОН ТҮҮНД ХАМААРАХ ХУУЛЬ
47 ТЕХНОЛОГИ ДАМЖУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ
48 ГАМШИГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ
Түгээх
 

Сурталчилгаа

advertisement position

Facebook FanBox

Nyabo.mn Фэйсбүүк-д

Түншүүд


Санал асуулга

Та манай сайтаас өөрт хэрэгтэй мэдээллээ авч чадаж байна уу?
 
Та энд байна : Home Монгол Улсын Хууль ТАНД ХЭРЭГТЭЙ ХУУЛЬ

Санхүүгийн тайлан шивэх бол

ЭНД ДАР

Татварын тайланг цахимаар шивэх бол

ЭНД  ДАР

НӨАТ-ын VAT програм татах бол

ЭНД ДАР

 

Нийгмийн Даатгалын тайлан шивэх бол 

ЭНД ДАР