www.Nyabo.mn

ТАНД ХЭРЭГТЭЙ ГЭРЭЭНҮҮД
2011 оны 11-р сарын 14, Даваа гариг, 16:40
1 АУДИТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ
2 БАРААГ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГААР ДАМЖУУЛАН БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ
3 ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭ
4 ИТГЭМЖЛЭЛ
5 ИТГЭМЖЛЭЛ
6 БЭЛЭГЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ
7 НОУ – ХАУ /НУУЦ/ ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ
8 АВТОМАШИНЫ БЭЛЭГЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ
9 АГУУЛАХАД  ХӨРӨНГӨ ХАДГАЛУУЛАХ ГЭРЭЭ
10 АЧАА  ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ГЭРЭЭ
11 БАРЬЦААНЫ ГЭРЭЭ
12 БАРИЛГАД ЗАСВАР ХИЙХ ГЭРЭЭ
13 АГУУЛАХАД ЭД ХӨРӨНГӨ ХАДГАЛАХ ГЭРЭЭ
14 ХӨЛСӨӨР АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ
15 БАРИЛГЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ
16 КОМИСЫН ГЭРЭЭ
17 БАТАЛГААНЫ ГЭРЭЭ
18 ТҮРЭЭСИЙН ГЭРЭЭ
19 БҮТЭЭЛ / НОМ, ТОВХИМОЛ / ХЭВЛЭХ, ХЭВЛҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ
20 БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ, ТҮҮХИЙ ЭДИЙГ ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ ГЭРЭЭ
21 БҮТЭЭЛ АШИГЛАХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЭЭ
22 СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ, ЗОХИОН БҮТЭЭХ ГЭРЭЭ
23 БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ
24 ҮҮРЭГ ДУУСГАВАР БОЛСОН ТУХАЙ
25 БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ, ТҮҮХИЙ ЭДИЙГ ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ
26 ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ
27 ГЭРЛЭГЧДИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН ГЭРЭЭ
28 ХУДАЛДААНЫ БАЙРАНД ТАЛБАЙ ТҮРЭЭСЛЭХ,ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ
29 ГЭРЭЭСЛЭЛ
30 АВТОМАШИН ТҮРЭЭСЛЭХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ
31 ДААЛГАВРЫН ГЭРЭЭ /Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх/
32 АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ
33 ЗУУЧЛАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ
34 АЖЛЫН БАЙРНЫ  ЗОРИУЛАЛТААР ӨРӨӨ /ТАСАЛГАА / ТҮРЭЭСЛЭХ ГЭРЭЭ
35 ИРГЭНИЙ ГОЦ БУЮУ ХОВОР АВЪЯАС ӨНДӨР УР ЧАДВАРЫГ ХӨЛСЛӨН АШИГЛАХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ
36 МАРКЕТИНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ
37 ТЕХНИКИЙН ЗАСВАР, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХИЙХ ГЭРЭЭ
38 ОНОЛЫН СУУРЬ СУДАЛГААНЫ СЭДЭВТ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ
39 ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ
40 ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА БАРИХ, БАРИУЛАХ ГЭРЭЭ
41 ХӨЛСӨӨР АЖИЛЛУУЛАХ ГЭРЭЭ
42 ОРОН СУУЦНЫ ӨМЧЛӨЛД ХАМТРАН ӨМЧЛӨГЧ НЭМЖ ОРУУЛАХ ХЭЛЦЭЛ
татах
43 ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ЗОХИОН БҮТЭЭХ, ДАМЖУУЛАН ӨГӨХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ
татах
44 ОРОН СУУЦНЫ ӨМЧЛӨЛД ХАМТРАН ӨМЧЛӨГЧ ХАСУУЛАХ ХЭЛЦЭЛ
татах
45 ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ЗЭХЭЦ АЖЛЫГ ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ НӨХЦӨЛТЭЙГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ  
татах
46 САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ГЭРЭЭ
татах
47 ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ
татах
48 СУРГАЛТЫН ГЭРЭЭ
татах
49 ЭД ХӨРӨНГИЙН БҮРЭН ХАРИУЦЛАГЫН ГЭРЭЭ
татах
50 ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ
татах
51 ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ
татах
52 ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ТУХАЙ БИЧИГ БАРИМТЫГ НОТАРИАТЧ ГЭРЧИЛСЭН ТЭМДЭГЛЭЛ
татах
53 ТЭЭВЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ГЭРЭЭ
татах
54 ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ
татах
55 ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ
татах
56 ҮҮРЭГ ДУУСГАВАР БОЛСОН ТУХАЙ
татах
57 ФРАНЧАЙЗИНГИЙН / БҮТЭЭЛ АШИГЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ /ГЭРЭЭ
татах
58 ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ
татах
59 ХАМТРАН ӨМЧЛӨГЧДИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ
татах
60 ХАМТРАН ӨМЧЛӨГЧДИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ
татах
61 ХАШАА, БАЙШИН ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ
татах
62 ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ
татах
63 ХУДАЛДААНЫ БАЙРАНД ТАЛБАЙ ТҮРЭЭСЛЭХ,ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ
татах
64 ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ
татах
Түгээх
Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2011 оны 11-р сарын 15, Мягмар гариг, 14:03
 

Сурталчилгаа

advertisement position

Facebook FanBox

Nyabo.mn Фэйсбүүк-д

Түншүүд


Санал асуулга

Та манай сайтаас өөрт хэрэгтэй мэдээллээ авч чадаж байна уу?
 
Та энд байна : Home Гэрээ ТАНД ХЭРЭГТЭЙ ГЭРЭЭНҮҮД

Санхүүгийн тайлан шивэх бол

ЭНД ДАР

Татварын тайланг цахимаар шивэх бол

ЭНД  ДАР

НӨАТ-ын VAT програм татах бол

ЭНД ДАР

 

Нийгмийн Даатгалын тайлан шивэх бол 

ЭНД ДАР