www.Nyabo.mn

Маягтууд
2011 оны 11-р сарын 23, Лхагва гариг, 11:19
1

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлангийн тодруулга

2 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан /TT-02/
3 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлангаар гарсан алдагдлыг ирээдїйд шилжүүлэх тооцоо /TT-02в /
4 Агаарын бохирдлын төлбөрийн тайлан /ТТ-24/ (Олборлосон түүхий нүүрсэнд ногдуулах төлбөр)
5 Агаарын бохирдлын төлбөрийн тайлан /ТТ-24/2 (Үйлдвэрлэсэн болон импортолсон органик уусгагчид ногдуулах төлбөр )
6
татах
7 Агнуурын нөөц ашигласны төлбөрийн, ан амьтан агнах, барих зөвшөөрлийн хураамжийн тайлан /ТТ-19 /
8 Архи, дарсны онцгой албан татварын тэмдгийн тайлан /ТТ-05/
9 Спиртын онцгой албан татварын тайлан /ТТ-05/
10 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан /ТТ-15а/
11 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан /ТТ-15б/
12
татах
13 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тайлан /ХТТ-04/
14 Автобензин, дизелийн түлшний албан татварын тайлан /ТТ-22/
15 Байгалийн ургамал ашигласны төлбөрийн тайлан /ТТ-18/
16 Газрын төлбөрийн тайлан /ТТ-20/
17 Гэрээгээр олгосон хөдөлмөрийн хөлс,шагнал, урамшуулал, тэдгээртэй адилтгах орлогоос суутган тооцсон татварын мэдэээ /ТТ-11/
18  Хөрөнгө оруулалт хийсэн аж ахуйн нэгжийн орлогын албантатварын хєнгєлєлтийн тооцоо /ТТ-02/
19 Жишиг татварын тайлан /ТТ-07/
20 НӨАТ-ын сарын тайлан /ТТ-03/
21 НӨАТ-ын илүү төлөлтийг баталгаажуулсан тооцоо
22 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ ашигласны төлбөрийн тайлан /ТТ-16/
23 Онцгой албан татварын тайлангийн хавсралт /ТТ-05/
24 Рашаан, ус ашигласны төлбөрийн тайлан /ТТ-17/
25 Суутгагчийн аж ахуй нэгжид олгосон орлогоос суутгасан албан татвар /ТТ-13/
26 Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан албан татвар /ТТ-12/
27  Тамхины онцгой албан татвар, түүний тэмдгийн тайлан /ТТ-05/
28 Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн тооцоо/ТТ-02/
29
татах
30 Тогтмол бус үйл ажиллагааны орлогоос суутган тооцсон татварын мэдээ /ТТ-12/
31 Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, тэдгээртэй адилтгах орлогоос суутгасан албан татварын тайлан /ТТ-11/
32 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ногдол ашгийн тайлан /ТТ-21/
33
татах
34 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тайлан /ТТ-10/
35 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тайлан /ТТ-23/
36 Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсан иргэний орлогын албан татварын тайлан /ТТ-14/
37 Хувь хүний орлогын албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэсэн орлогын дэлгэрэнгүй мэдээ   /ТТ-06/
38 Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан /ТТ-06/
Түгээх
Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2011 оны 11-р сарын 23, Лхагва гариг, 11:44
 

Сурталчилгаа

advertisement position

Facebook FanBox

Nyabo.mn Фэйсбүүк-д

Түншүүд


Санал асуулга

Та манай сайтаас өөрт хэрэгтэй мэдээллээ авч чадаж байна уу?
 
Та энд байна : Home НББ-ийн Анхан шатны Баримт Маягтууд

Санхүүгийн тайлан шивэх бол

ЭНД ДАР

Татварын тайланг цахимаар шивэх бол

ЭНД  ДАР

НӨАТ-ын VAT програм татах бол

ЭНД ДАР

 

Нийгмийн Даатгалын тайлан шивэх бол 

ЭНД ДАР