www.Nyabo.mn

Нягтлан бодох бүртгэлийн улсын 15-р олимпиад PDF Хэвлэх Email
Бичсэн D.Bolor   
2012 оны 4-р сарын 11, Лхагва гариг, 13:13

altДөрөв. Олимпиадын хамрах хүрээ
4.1. Олимпиадын хамрах хүрээ СТОУС, НББОУС, санхүүгийн ба зардлын бүртгэл, англи хэл байна. Сэдвийн жагсаалтыг хавсралт 1-д үзүүлэв.
4.2. Оролцогчид доорх 2 чиглэлээр уралдаант шалгалтад орно.
4.2.1. Тест бөглөх /мэргэжлийн ба англи хэлний/
4.2.2. Сэдэвчилсэн бодлого бодох
(Тайлбар: Тест, бодлогыг олимпиадад оролцох сургуулиудын багш нарын баг боловсруулна. Багш нар бодлогын сэдвийг сугалаа сугалж сонгоно.)

4.3. Мэргэжлийн тест ба бодлого нь нягтлан бодох бүртгэл, санхүү, менежментийн оновчтой шийдвэр гаргахад чиглэсэн байж болно.
4.4. Шалгалтын үргэлжлэх хугацаа 5 цаг /мэргэжлийн шалгалт 4 цаг, англи хэл 1 цаг/
4.5. Тест ба бодлогыг оноогоор дүгнэж, нийлбэр дүнгээр оюутнуудыг байр эзлүүлнэ.
4.6. Оюутан бүрийн нийт оноог гаргахдаа мэргэжлийн шалгалтын оноог 0.8, Англи хэлний шалгалтын оноог 0.2-оор үржүүлэн нийлбэрээр дүгнэнэ.
Тав. Шагнал, урамшуулал
5.1. Онооны нийлбэр дүнгээр ТОР-10 оюутан шалгаруулж дараах шагнал олгоно.
1 дүгээр байр 1. Алтан медаль, диплом, 1000000 төг
2 дугаар байр 1. Мөнгөн медаль, диплом, 700000 төг
3 дугаар байр 1. Хүрэл медаль, диплом, 500000 төг
4, 5 дугаар байр тус бүр 1. диплом, 200000 төг
6-10 дугаар байр тус бүр 1. диплом, 100000 төг
5.2. Бусад нийт оролцсон оюутнуудад гэрчилгээ гардуулна.
5.3. Олимпиадад амжилттай оролцож эхний 10 байр эзэлсэн оюутнуудаас англи хэлний болон бусад шаардлага хангасан оюутныг “Эрнст энд Янг Монгол-Аудит” ХХК-д оюутны дадлага хийлгэх болон ажлын байраар хангаж болно.
5.4. Оролцсон оюутнуудын онооны нийлбэр дүнгээр сургуулиудыг байр эзлүүлж 1-3 дугаар байрыг Диплом, бусад сургуулиудад гэрчилгээ гардуулна.
5.5. Оюутнуудаа амжилттай удирдаж багийн дүнгээр байр эзэлсэн удирдагч багшийг
1 дүгээр байр 1. Диплом, 50000 төг
2 дүгээр байр 1. Диплом, 40000 төг
3 дугаар байр 1. Диплом, 30000 төг
4, 5 байр тус бүр 1. Диплом, 20000 төг
Зургаа. Оролцогч сургуулийн төлбөр
6.1. Олимпиадад оюутнаа оролцуулах сургууль 250000 төгрөгийн төлбөр төлнө. Төлбөрийг ММНБИ-ийн Худалдаа хөгжил банкны 499017754 тоот дансанд тушаана.

Долоо. Ивээн тэтгэгч
7.1. ТОР-10 оюутны шагналыг “Эрнст энд Янг Монгол-Аудит” ХХК ивээн тэтгэнэ.
Найм. Сурталчилгаа
8.1. Олимпиадад оролцсон сургууль, оюутнуудыг сурталчлах зорилгоор телевизийн нэвтрүүлэгт оролцуулна. Телевизийн нэвтрүүлгийг жич зарлана.
8.2. Олимпиадад эхний 3 байр эзэлсэн сургууль, эхний 10 байр эзэлсэн оюутныг сонин хэвлэлээр сурталчилна.
Ес. Зохион байгуулах байр
9.1. Өмнөх онд түрүүлсэн сургууль дээр
Арав. Хугацаа
10.1. Жил бүрийн 4-р сарын 3 дугаар долоо хоногт

********

Хавсралт 1

НББ-ийн улсын олимпиадын хичээлийн сэдвийн жагсаалт

Мэргэжлийн шалгалт 80%
Санхүүгийн бүртгэл
1. Мөнгө ба авлага (Кейсо)
2. Бараа материалын үнэлгээ, өртгийн аргууд (СТОУС)
3. Биет бус хөрөнгийн бүртгэл (СТОУС)
4. Үндсэн хөрөнгийн худалдан авалт ба данснаас хасалт (СТОУС)
5. Элэгдэл ба шавхагдал (Кейсо)
6. Богино хугацаат өр төлбөр, болзошгүй зүйлс (СТОУС)
7. Урт хугацаат өр төлбөр (Кейсо)
8. Хувьцаа эзэмшигчийн өмч, хувь нийлүүлсэн капитал, Хуримтлагдсан ашиг (Кейсо)
9. Хорогдуулагч үнэт цаас ба нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (СТОУС)
10. Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт, богино хугацаат хөрөнгө оруулалт (СТОУС)
11. Орлого хүлээн зөвшөөрөлт (Кейсо)
12. Түрээс (СТОУС-ын хэрэглээний тайлбар)
13. Мөнгөн гүйлгээний тайлан (СТОУС-ын хэрэглээний тайлбар)
14. Нөхөрлөлийн бүртгэл
15. Төв компани ба салбарын бүртгэл
16. Бизнесийн нэгдэл (СТОУС)

Зардал, удирдлагын бүртгэл
1. Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний өртөг тооцох (Технологийн үе шатны арга болон ажлын захиалгын арга)
2. Дайвар болон хамсарсан бүтээгдэхүүний өртөг тооцох
3. Материалын бүртгэл, хяналт ба өртгийн тооцоо
4. Хөдөлмөрийн зардлын хяналт ба бүртгэл
5. Үйлдвэрлэлийн нэмэлт зардал, төлөвлөгдсөн, жинхэнэ гарсан, тооцоологдсон зардал, хэлбэлзэл, Стандарт тогтоох болон хэлбэлзлийн шинжилгээ, Стандарт зардлаар өртөг тооцох
6. Үйлдвэрлэлийн нэмэлт зардлыг үйлдвэрлэлийн нэгж хэсгүүдэд хуваарилах
7. Шууд зардлаар бүтээгдэхүүний өртөг тооцох (энгийн, бодолттой тест)
8. Зардал, үйлдвэрлэл, ашгийн хамаарлын шинжилгээ
9. Ялгаварт зардлын шинжилгээ
Англи хэлний шалгалт 20%
Англи хэлний шалгалтыг олон сонголтод хэлбэрээр авна. Агуулгын хувьд мэргэжлийн нэр томъёо, ерөнхий англи хэлний дүрмийг агуулсан байна.

2012 оны 04 сарын 18

Мандах бүртгэл дээд сургууль дээр зохион байгуулагдана.

www.monicpa.mn

Түгээх
 

Сурталчилгаа

advertisement position

Facebook FanBox

Nyabo.mn Фэйсбүүк-д

Түншүүд


Шинэ мэдээ

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
prev
next

Хувь хишгээ хувьцаа б

Иргэн бүрт өгч буй эх орны хишгээс эхний ээлжинд ахмад болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ...

Дэлгэрэнгүй..

ОХУ дэлхийн худалдаан

Өчигдөр ОХУ Дэлхийн худалдааны байгууллагад албан ёсоор элсч, гэрээ байгуулсан байна. Энэх...

Дэлгэрэнгүй..

Дарс импортлогчид уул

Дарс импортолдог аж ахуй нэгжүүдийг нэг дор цуглуулах уулзалт өнөөдөр 10.00-12.00 цагт Мон...

Дэлгэрэнгүй..

Мөнгөний нийлүүлэлт ө

Мөнгөний нийлүүлэлт 2010 онд 62.5%-р, 2011 онд 37%-р тус тус өсч байсан бол 2012 оны эхний...

Дэлгэрэнгүй..

Хадгаламж 0.9 их наяд

Нийт хадгаламж 6-р сарын байдлаар 4.3 их наяд төгрөгт хүрсэн байна. Энэ нь өмнөх оны мөн ү...

Дэлгэрэнгүй..

НДЕГ-ын ерөнхий нягтл

Бүртгэл, Санхүү, Эдийн засгийн ажилтны өдрийг энэ жил Монгол улсад Санхүү эдийн засгийн ал...

Дэлгэрэнгүй..

ТАХ ба АСС роботуудта

2012 оны 6 дугаар сарын 1 буюу Олон Улсын Хүүхдийн Эрхийг Хамгаалах Өдрөөр “Монголтакс ТИН...

Дэлгэрэнгүй..

“Эдийн засгийн өгөөжт

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Хоган Ловеллс ОУ-ын хуулийн компани, Монголын ба...

Дэлгэрэнгүй..

Мэдээллийн технологий

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбоо, технологийн газар, ...

Дэлгэрэнгүй..

ICT EXPO ҮЗЭСГЭЛЭНГ Я

Мэдээлэл, Шуудан, Харилцаа Холбоо Технологийн газраас ICT Expo үзэсгэлэн яармагийг энэ жил...

Дэлгэрэнгүй..

Энэ жилийн төгсөгчид

Сүүлийн жилүүдэд хуурамч дипломны асуудал удаа дараа сөхөгдөх болсон. Энэхүү асуудлыг цэгц...

Дэлгэрэнгүй..

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ

ММНБИ, “Мандах бүртгэл” ДС-тай хамтран 5-р сарын 10-нд Нягтлан бодох бүртгэлийн  багш нары...

Дэлгэрэнгүй..

Монгол, Австрийн бизн

Монгол, Австрийн бизнес форум ирэх сарын 18-нд Монголын үндэсний худалдаа, аж үйлдвэрийн т...

Дэлгэрэнгүй..

“Монгол орны хөгжилд”

Шведийн Вант улс дах Монгол Улсын Элчин сайдын яам, Монгол-Европын нийгэмлэг, ҮХШХ болон М...

Дэлгэрэнгүй..

Их дээд сургуулиуд бо

Монголын их, дээд сургуулиудын консерциумаас оюутан элсүүлэх журамдаа өөрчлөлт оруулсны ул...

Дэлгэрэнгүй..

Санал асуулга

Та манай сайтаас өөрт хэрэгтэй мэдээллээ авч чадаж байна уу?
 
Та энд байна : Home Мэдээ Слайд шоу Нягтлан бодох бүртгэлийн улсын 15-р олимпиад

Санхүүгийн тайлан шивэх бол

ЭНД ДАР

Татварын тайланг цахимаар шивэх бол

ЭНД  ДАР

НӨАТ-ын VAT програм татах бол

ЭНД ДАР

 

Нийгмийн Даатгалын тайлан шивэх бол 

ЭНД ДАР