www.Nyabo.mn

Нягтлан бодох бүртгэл
“Монголтакс” ТМЗ ХХК, Новасофт ХХК хамтран ажиллах САНАМЖ БИЧИГ байгууллаа PDF Хэвлэх И-мэйл
Бичсэн enkhbat /ADMIN/   
2014 оны 10-р сарын 06, Даваа гариг, 17:36

alt

САНАМЖ БИЧИГТВВВ Новасофт компанийг төлөөлж гүйцэтгэх захирал Э.Тогтуун, Монголтакс ТМЗ компанийг төлөөлж захирал Х.Тунгалагмаа нар гарын үсэг зурлаа.

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2014 оны 10-р сарын 06, Даваа гариг, 17:42
Дэлгэрэнгүй...
 
Гадаад валютын ханшийн зөрүүгийн тооцоо, бүртгэл PDF Хэвлэх И-мэйл
Бичсэн D.Bolor   
2012 оны 1-р сарын 26, Пүрэв гариг, 15:35

altМөнгөн болон мөнгөн зүйлсийн тооцоог тайлаглах үед тэдгээрийг анх удаа бүртгэсэн үеийн эсвэл өмнөх үеийн санхүүгийн тайланд тайлагнасан ханшаас ялгаатайгаар үүссэн зөрүүг тайлант жилийн орлого , зардлаар хүлээн зөвшөөрнө.
Валютын ханшийн зөрүүгийн ашиг алдагдлыг бодит ба бодит бус гэж ангилна. Валютын харилцах данс болон кассын үлдэгдэлд ногдох ханшийн зөрүүг бодит бус ашиг , алдагдлаар бүртгэнэ.

Дэлгэрэнгүй...
 
Эргэлтийн хөрөнгө PDF Хэвлэх И-мэйл
Бичсэн enkhbat /ADMIN/   
2011 оны 10-р сарын 18, Мягмар гариг, 10:12

nyabo1.9 Дараах тохиолдолд хөрөнгийг эргэлтийн хөрөнгө гэж үзнэ.

  1.  аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны циклийн хэвийн нөхцөлд ашиглахаар хүлээгдэж байгаа, эсвэл худалдан борлуулахаэр эээмшиж байгаа
  2. үндсэндээ худалдах зориулалттай юмуу богино хугацаатай эзэмшиж байгаа бөгөед тайлангийн өдрөөс хойш арван хоёр сарын дотор ашиглахаар хүлээгдэж байгаа,
  3.  ашиглалтад нь ямар нэг хязгаар тавигддаггүй мөнгө болон мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө

1.10 Эргэлтийн хөрөнгийг дараах байдлаар ангилж болно. Үүнд :
1.10.1 Мөнгө ба түүнтэй адилтгах зүйлс: Кассад байгаа болон банкин дахь харилцах дансанд байгаа үндэсний мөнгө, гадаад валют, тусгай зориулалт бүхий мөнгөн сан, мөнгөтэй адилтгах бусад зүйлс (чек, цахим карт, сертификат гэх мэт), бэлэн мөнгөний хугацаагүй болон 3 сар хүртэп хугацаатай хадгаламж хамрагдана.
1.10.2 Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт: Нэг жилийн дотор түргэн борлогдох үнэт цаасаарх хөрөнгө оруулалт, 3 ба түүнээс дээш сарын хугацаатай хадгаламж хамаарна.

Дэлгэрэнгүй...
 
Зардлын бүртгэлийн ангилал PDF Хэвлэх И-мэйл
Бичсэн enkhbat /ADMIN/   
2011 оны 10-р сарын 17, Даваа гариг, 14:25

tusuvЗардлын бүртгэлийн гол зорилго нь:
Зардлын бүртгэлийг хөтлөх, удирдлагад хэрэгцээтэй зардал, өртгийн мэдээллийг гарган авах, аж ахуйн үйл ажиллагааг оновчтой үнэн зөв төлөвлөх, гүйцэтгэлд нь хяналт тавих, улмаар удирдлагын зохистой шийдвэр гаргах явдал юм. йймд мэдээлэлийн хэрэгцээнээс хамаарч зардлыг олон янзаар ангилж хэрэглэдэг.

Энд түгээмэл хэрэглэгддэг ангилалыг авч үзье.
Үйл ажиллагаатай холбогдсон байдлаар нь:
        А. Үйлдвэрлэлийн
        Б. Үйл  ажиллагааны   (үйлдвэрлэлийн  бус  )  зардал  гэж ангилна.

  1. Үйлдвэрлэлийн    зардалд    бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхтэй холбогдон гарсан шууд материал, шууд хөдөлмөр, үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал орно. Шууд материал гэдэг нь бэлэн бүтээгдэхүүний үндсэн хэсгийг бүрдүүлдэг үндсэн түүхий эд, материал юм.
Дэлгэрэнгүй...
 
Төсөвт байгууллагын хөрөнгийн бүртгэл PDF Хэвлэх И-мэйл
Бичсэн D.Bolor   
2012 оны 1-р сарын 25, Лхагва гариг, 11:02

altХөрөнгө гэж өнгөрсөн хугацааны ажил гүйлгээний үр дүнд бий болсон тухайн байгууллагын хяналтанд байгаа, ирээдүйд эдийн засгийн үр ашиг, үйлчилгээний чадавхийг нэмэгдүүлэх нөөцийг хэлнэ.

Хөрөнгийн үнэлгээг хийхэд
· Хөрөнгийн дансны үнэ
· Зах зээлийн үнэ гэсэн 2 үнэ гарч ирдэг
Хөрөнгийн дансны үнэ гэдэг нь хөрөнгийн анхны өртөг буюу дахин үнэлгээгээр нэмэгдүүлэх буюу хорогдуулах зэрэг өртгийн өөрчлөлтийг тусгасан үнэ байна.

Дэлгэрэнгүй...
 


Хуудас 2-с 1

Сурталчилгаа

advertisement position

Facebook FanBox

Nyabo.mn Фэйсбүүк-д

Түншүүд


Санал асуулга

Та манай сайтаас өөрт хэрэгтэй мэдээллээ авч чадаж байна уу?
 
Та энд байна : Home Нягтлан бодох бүртгэл

Санхүүгийн тайлан шивэх бол

ЭНД ДАР

Татварын тайланг цахимаар шивэх бол

ЭНД  ДАР

НӨАТ-ын VAT програм татах бол

ЭНД ДАР

 

Нийгмийн Даатгалын тайлан шивэх бол 

ЭНД ДАР